Szakterületeink

Peres eljárások
Adójog
Pénzügyi jog
Társasági jog
Munkajog
Agrárjog
Ingatlan jog
Családi jog
Büntetőjog

Magunkról: Ecsedi & Ács Ügyvédi Iroda

Az ügyvédi iroda mint jogutód 2009. december 22-től működik a Budapesti Ügyvédi Kamara által nyilvántartott módon.

Az Ügyvédi Iroda Ügyvédei:

Dr. Ács Balázs

Dr. Ács Balázs ügyvéd

Irodavezető ügyvéd

Jogász, adójogi szakjogász

Végzettség:

1999-2004. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar – jogász

2005-2007. Eötvös Lóránd Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Kar – adójogi szakjogász

2009. Budapesti Ügyvédi Kamara - ügyvédi szakvizsga

Szakmai gyakorlata:

2004-2009. Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda – ügyvédjelölt

2009-   Dr. Ács Balázs Ügyvédi Iroda, jogutódlás után Ecsedi & Ács Ügyvédi Iroda – irodavezető ügyvéd

Az iroda ügyvédje praxisa során jellemzően, de nem kizárólagosan az alábbi területeken működött/működik:

 • adójogi problémák során tanácsadás, ügyfelek jogi képviselete (különösen, de nem kizárólagosan képviselet vagyonosodási eljárások során, társaságok képviselete ÁFA, vám egyéb eljárások során, adótanácsadás stb.);
 • pénzügyi jog (kölcsön folyósításával főtevékenységként foglalkozó intézmények részére jogi tanácsadás, önsegélyező pénztárak jogi képviselete, alapítása stb.);
 • társasági joggal kapcsolatos szakterület (cégjog, felszámolási eljárások, cég átvilágítások stb.);
 • munkajogi szakterület (több, jellemzően vagyonvédelmi profilú társaság teljes munkaügyi képviselete, beleértve a peres és peren kívüli eljárásokat is);
 • agrárjogi szakterület (több mezőgazdasági tevékenységi körű társaság teljes jogi képviselete, termőföldek és erdő joga, vadásztársaságok);
 • ingatlanjogi szakterület (lakáscélú ingatlanok, termőföldek, haszon célú ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek, társasház alapítás, működtetésével kapcsolatos jogi képviselet);
 • családi jog (gyermekelhelyezés, bontóper, tartásdíj mulasztás okán peres eljárás stb.);
 • büntetőjog (különösen gazdasági jellegű büntetőeljárások, jogi személy büntetőjogi felelősségre vonása stb.).

Az irodavezető ügyvéd kiemelt jelentőségét érzi főként az állandóan módosuló jogszabályi előírásokra tekintettel az adójogi szakterületet érintő előírások naprakész frissítésének, a NAV jogértelmezésének és eljárásainak gyakorlati megismerésére, a Legfelsőbb Bíróság adójogi vonatkozású jogszabály alkalmazásával kapcsolatos kötelezően követendő iránymutatásainak megismerésének. Az adójogi szabályok ismeretével összhangban ügyvédünknek igen nagy gyakorlati jártassága van az adójogszabályok megsértésével okozott esetleges jogsértések okán indult büntető és közigazgatási eljárásokban.

Ügyvédünk praxisa során több gazdasági jogi relevanciával bíró polgári- és/vagy büntetőjogi ügyben látott el védőként, jogi képviselőként megbízást.

Dr. Ecsedi Leticia

Dr. Ecsedi Leticia ügyvéd

Jogász, társasági szakjogász

Végzettség:

2003. Füti&Omega Kft. – ingatlanközvetítő, értékbecslő

1999-2004. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar – jogász

2004-2006. Eötvös Lóránd Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Kar – társasági jogi szakjogász

2007. Central European University – EUFIM felsőfokú ingatlanértékelő

2007-2009. Szent István Egyetem – egészségügyi szakmenedzser

2009. Budapesti Ügyvédi Kamara - ügyvédi szakvizsga

Szakmai gyakorlata:

2003. Bárd, Cseri és Társai Ügyvédi Iroda (Bard, Cseri and Partners Attorneys at Law) – gyakornok

2004-2005. White&Case LLP Budapest, London – ügyvédjelölt

2006-2009. Forgács és Kiss Ügyvédi Iroda – ügyvédjelölt

2009-   Ecsedi&Ács Ügyvédi Iroda - ügyvéd

Az iroda ügyvédje praxisa során főként az alábbi területeken működött/működik,
az alábbi ügyfelek ügyeit vitte/viszi
:

 • jogi átvilágítások;
 • társasági jogi és pénzügyi jogi szaktudást igénylő munkák (cégalapítások, üzletrész adásvétel, cégcsoportok részére tanácsadás, stb.);
 • jogi tanácsadás bankok részére jelzálogprojektek és PSZÁF engedélyezési eljárások kapcsán;
 • munkajogi szakterület;
 • agárjog (haszonállatok szaporításával, tenyészpróbára bocsátásával kapcsolatos tanácsadás ügyfelek részére, tenyészállatok véghasznosításának eljárási lehetőségei, ezzel kapcsolatos jogszabályi kezdeményező munka - kódexbizottsági tag -, termőfölddel és erdővel kapcsolatos joganyag napi szintű alkalmazása, stb.);
 • ingatlanjogi szakterület (lakóingatlanok és mezőgazdasági ingatlanok adásvétele, csere, stb.);
 • családi jogi és öröklési jogi szakterület.

Mindezek mellett ügyvédünknek jelentős szakmai tapasztalata van a polgári peres eljárások terén, szerződések jogában, különösen nagy hangsúlyt helyez a társasági jog naprakész ismeretére és a gazdasági jogi jogkérdések bírósági gyakorlatának, és a gyakorlati összefüggéseinek megismerésére.

Ügyvédünk mindemellett pro bono tevékenységet is folytat, melynek keretében a magyarországi lóversenyzés fennmaradásáért küzd, az erre a célra alapított egyesületek jogi munkáját segíti (Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete), illetve a szakterület érdekvédelmére hivatott szövetség életre hívásán fáradozik.

 

Az Ügyvédi Iroda Ügyvédjelölt kollegái:

Dr. Nagy Reka

Dr. Nagy Réka ügyvédjelölt

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán 2012. júliusában szereztem meg a jogi diplomámat. Az Ügyvédi Irodában pályafutásomat gyakornokként kezdtem 2010. júliusában, majd a diploma megszerzését követően 2012. augusztusa óta ügyvédjelöltként erősítem a csapatot.

Aktívan közreműködök az iroda munkajogi, családjogi, társasági jogi ügyeiben, valamint ellátok peres, nemperes képviseletet is.

Nyelvtudás: Angol, Francia

Dr. Nagy Reka

Dr. Fazekas Nóra Piroska ügyvédjelölt

Jogi diplomámat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán 2013 februárjában szereztem. Ekkor kezdtem ügyvédjelölti tevékenységem az Ecsedi & Ács Ügyvédi Irodánál.

Aktívan közreműködök az Iroda önkormányzati képviselet, sajtó-helyreigazítási eljárás vonatkozásában folyamatban lévő ügyeiben, valamint ellátok peres- és nemperes képviseletet.

Nyelvtudás: Angol, Német

Dr. Nagy Reka

Dr. Nádor László Kristóf ügyvédjelölt

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán 2012. januárjában szereztem meg a jogi diplomámat, az Ügyvédi Irodában 2012. márciusa óta dolgozom ügyvédjelöltként.

Az általános peres és nemperes képviselet ellátása mellett behatóbban foglalkozok a társasági és a végrehajtási joggal, valamint az iskolaszövetkezetek és a munkaerő-kölcsönzés jogi szabályozásával.

Nyelvtudás: Angol, Német

Dr. Nagy Reka

Dr. Horváth Péter Gellért ügyvédjelölt

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2012-ben szereztem meg a jogi diplomámat, az Ügyvédi Irodában 2013. október óta dolgozom ügyvédjelöltként.
Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán pénzügy-számvitel szakon vagyok végzős hallgató.

Nyelvtudás: Angol, Francia

Az Ügyvédi Iroda Asszisztencia kollegái:

Dr. Nagy Reka

Dr. Ácsné Kovács Marianna Éva jogi asszisztens

Ügyvédeink munkáját Kovács Marianna Éva felsőfokú jogi asszisztens segíti, aki hamarosan megszerzi az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán az Igazságügyi – igazgatási szakon igazságügyi ügyintéző diplomáját.

Sereg András asszisztens

Szebeni Viktória titkárságvezető

Dr. Nagy Reka Dr. Nagy Reka

 

Mind az ügyvédek, mind a munkájukat segítő jogi asszisztens készen áll a nem magyar anyanyelvű ügyfelek ügyeinek vitelére is, különösen angol nyelven.

 

 
Copyright © 2010-2015 Ecsedi&Ács Ügyvédi Irorda. Minden jog fenntartva!       nyitólap | hasznos | magunkról | referenciak | kapcsolat Weboldalkészítés