Szakterületeink

Peres eljárások
Adójog
Pénzügyi jog
Társasági jog
Munkajog
Agrárjog
Ingatlan jog
Családi jog
Büntetőjog

Ecsedi & Ács Ügyvédi Iroda

Ügyvédi iroda

Az ügyvédi iroda mint jogutód 2009. december 22-től működik a Budapesti Ügyvédi Kamara által nyilvántartott módon.

Kiemelt jelentőségét érezzük főként az állandóan módosuló jogszabályi előírásokra tekintettel az adójogi szakterületet érintő előírások naprakész frissítésének, a NAV jogértelmezésének és eljárásainak gyakorlati megismerésére, a Legfelsőbb Bíróság adójogi vonatkozású jogszabály alkalmazásával kapcsolatos kötelezően követendő iránymutatásainak megismerésének.

Az adójogi szabályok ismeretével összhangban az ügyvédi iroda ügyvédeinek igen nagy gyakorlati jártassága van az adójogszabályok megsértésével okozott esetleges jogsértések okán indult büntető és közigazgatási eljárásokban. Praxisunk során több gazdasági jogi relevanciával bíró polgári- és/vagy büntetőjogi ügyben jártunk el, illetve láttunk, látunk el megbízást.

Az ügyvédi iroda ügyvédeinek jelentős szakmai tapasztalatuk van a polgári peres eljárások terén, szerződések jogában, különösen nagy hangsúlyt helyez a társasági jog naprakész ismeretére és a gazdasági jogi jogkérdések bírósági gyakorlatának, és a gyakorlati összefüggéseinek megismerésére.

Mind az ügyvédek, mind a munkájukat segítő jogi asszisztens készen áll a nem magyar anyanyelvű ügyfelek ügyeinek vitelére is, különösen angol nyelven.

 
Copyright © 2010-2015 Ecsedi&Ács Ügyvédi Irorda. Minden jog fenntartva!       nyitólap | hasznos | magunkról | referenciak | kapcsolat Weboldalkészítés